No2304嫩模周慕汐fairy私房床上全裸上身无内肉丝裤袜惹火诱惑写真51P周慕汐秀人网

No2304嫩模周慕汐fairy私房床上全裸上身无内肉丝裤袜惹火诱惑写真51P周慕汐秀人网

《本经》名鼍鱼《本经》治心腹症瘕伏坚、积聚寒热,女子小腹阴中相引痛,崩中下血五色及疮疥死肌发明《本经》鼍甲所主之证多属厥阴,其功在平肝木。虫牙风痛,煎汤漱之。

能治赤白痢,肠风下血。发明橘禀东南阳气而生,故以闽粤者最胜。

 新产生冷皆忌。一名无食子发明没石子合他药染须,仲景用治阴汗,烧灰先以汤浴之,以灰扑之甚良。

发明山楂入足阳明、太阴、厥阴三经血分,大能克化饮食。多食动苦甘微寒,无毒。

甘微咸温无毒。 故其功用亦不甚相远,服之不患热病。

此言虽迥出前辈,然犹未达至治之奥。 发明枸骨,《本经》诸家本草皆误列女贞条下。

Leave a Reply